Công ty tại Huyện Đông Anh - Thành Phố Hà Nội

.CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MINH QUANG
Số nhà 12, đường Cao Lỗ, thôn Phan Xá, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ NHÂN CUỘC SỐNG - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y SINH HỌC TUYẾT THÁI
Thôn Đại Đồng, Xã Đại Mạch, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VIỆT NAM- TỔNG KHO CỔ LOA
Tổ 37, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VIỆT NAM- XÍ NGHIỆP BAO BÌ CỔ LOA
Tổ 37, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VIỆT NAM- XÍ NGHIỆP VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP CỔ LOA
Tổ 37, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUỐNG - TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
Km 14 quốc lộ 3, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - XÍ NGHIỆP CƠ ĐIỆN ĐÔNG ANH 'CHUYỂN ĐỔI TỪ ĐƠN VỊ KINH TẾ TRỰC THU
., Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG - XÍ NGHIỆP CƠ KHÍ VÀ LẮP MÁY 'CHUYỂN ĐỔI TỪ ĐƠN VỊ KINH TẾ TRỰC THUỘC DNNN: XÍ
Km 1, Quốc lộ 3, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG - XÍ NGHIỆP COPPHA THÉP VÀ XÂY LẮP
Km1, Quốc lộ 3, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG - XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN ' CHUYỂN ĐỔI TỪ ĐƠN VỊ KINH TẾ TRỰC THUỘC DNNN,
Km 1, Quốc lộ 3, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6 - XÍ NGHIỆP CÔNG TRÌNH 603.CHUYỂN ĐỔI TỪ XÍ NGHIỆP CÔNG TRÌNH 603 CÓ GNC ĐKKD SỐ 313467 C
Khối 4, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DOANH NGHIỆP TRẺ VIỆT NAM - XÍ NGHIỆP BÊ TÔNG VẠN TRƯỜNG THÀNH
Xí nghiệp in tráng phim, Xã Cổ Loa, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH NHÀ & XÂY DỰNG ĐÔNG Á
Tổ 3, thôn Đại Độ, Xã Võng La, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ THỰC PHẨM VIHAMI TẠI HÀ NỘI
Xóm Bãi, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU VIGLACERA - XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VIGLACERA
Thôn Du Ngoại, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ VIỆT XANH
Số nhà 54, tổ 6, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỖ TRỢ TÀI NĂNG TRẺ VIỆT NAM
Xóm Bãi, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THÁI DƯƠNG TẠI HÀ NỘI
Số 20 - 21, thôn Đồng Quán, Xã Cổ Loa, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VẬT TƯ THIẾT BỊ - VVMI TẠI HÀ NỘI
Thôn Trung, Xã Việt Hùng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT - XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TUỆ VINH
Thôn Lỗ Khê, Xã Liên Hà, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀ TĨNH
Quốc lộ 3, Xã Dục Tú, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG KỸ THUẬT ĐỨC TRUNG
Số 41, khối 5, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TRÂM QUỐC THÀNH
Thôn Đoài, Xã Nam Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG THỊNH TẠI ĐÔNG ANH
Thôn Phương Trạch, Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TẠI HÀ NỘI.
Km 24 quốc lộ 3, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 1 - XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH SỐ 407
Tổ 14, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN - XÍ NGHIỆP BÊ TÔNG BƯU ĐIỆN I
Thôn Lộc Hà, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN - XÍ NGHIỆP XÂY LẮP VIỄN THÔNG I
Thôn Lộc Hà, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN - XÍ NGHIỆP XÂY LẮP VIỄN THÔNG II
Thôn Lộc Hà, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIAN - TRUNG TÂM GIỚI THIỆU SẢN PHẨM BIA BẮC SÔNG HỒNG . (ĐÓNG MST, NGỪNG HOẠT ĐỘNG, CV
Xóm Bãi, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 - XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SỐ 2 'CHUYỂN ĐỔI TỪ ĐƠ
Thôn Hội Phụ, Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI VIỆT - XÍ NGHIỆP XÂY LẮP SỐ 1
Tổ 45, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI VIỆT - XÍ NGHIỆP ĐÁ HOA GẠCH LÁT ĐÔNG ANH
Tổ 45, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THUẬN AN
khu tập thể Bắc Hà, Xã Vân Nội, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI AN SINH- PHÒNG KHÁM ĐA KHOA BẮC THĂNG LONG
Tầng 1, nhà C3, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO- TRUNG TÂM HỖ TRỢ NHÂN ĐẠO BÌNH MINH
Số 105, tổ 23, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VẬT LIỆU GỖ CÔNG NGHIỆP THANH HÓA
Số 52, khu Cầu Lớn, Xã Nam Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP - NHÀ MÁY BÊ TÔNG CỔ LOA 'CHUYỂN ĐỔI TỪ ĐƠN VỊ KINH TẾ TRỰC THUỘC D
Tổ 12, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BẢO VỆ THỰC VẬT AN HƯNG PHÁT TẠI HÀ NỘI
Tổ 3, thôn Đìa, Xã Nam Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ ĐẠI DƯƠNG XANH
Thôn Đìa, Xã Nam Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HÒA HIỆP: XÍ NGHIỆP THÊU ĐIỆN TỬ ĐÔNG ANH
Tổ 37, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH LONG HOÀNG YẾN TẠI HÀ NỘI
Trạm thú y Đông Anh, đường 3, thôn Nghĩa Lại,, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG THIÊN HÀ TẠI HÀ NỘI
KM số 1, Đường Cao Tốc Bắc Thăng Long Nội Bài, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY LẮP ĐIỆN 4 - TRUNG TÂM TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN
Tổ 5, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY LẮP ĐIỆN 4 - XÍ NGHIỆP XÂY LẮP SỐ 2 'CHUYỂN ĐỔI TỪ ĐƠN VỊ KINH TẾ TRỰC THUỘC DNNN
Tổ 31, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY LẮP ĐIỆN 4 - XÍ NGHIỆP XÂY LẮP SỐ 6 'CHUYỂN ĐỔI TỪ ĐƠN VỊ KINH TẾ TRỰC THUỘC DNNN:
Tổ 5, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY LẮP ĐIỆN 4: XÍ NGHIỆP XÂY LẮP SỐ 1
Tổ 31, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỦY LỢI HÀ NỘI - XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG
Thôn Cổ Dương, Xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỶ LỢI HÀ NỘI - XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ TƯ VẤN XÂY DỰNG
Thôn Cổ Dương, Xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN THOÁT NƯỚC HÀ NỘI - XÍ NGHIỆP QUẢN LÝ CÁC NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI
Thôn Cổ Điển, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam